Brezplačna dostava ob nakupih nad 49,00 €

Garancija

Kupec mora ob uveljavljanju garancije dostaviti z opremo tudi garancijski list ali račun, kjer je naveden datum nakupa, serijska številka in garancijski čas za posamezni artikel.

Garancijska doba za artikel, ki ga stranka pošlje ali prinese v Žabjek d.o.o. v popravilo ali garancijsko zamenjavo, velja toliko časa, kot je navedeno na garancijskem listu oziroma v navodilih izdelka. Ta doba začne teči od datuma, navedenega na računu oz. garancijskem listu artikla. Napake in škode, povzročene zaradi napačne uporabe opreme, ki jo dobavlja Žabjek d.o.o. , niso pokrite z garancijskimi pogoji. Reklamacije kupec posreduje na elektronski naslov: reklamacije@orodje-zabjek.si.

Kaj je garancija?

Po ZVPot je garancija obveznost, ki jo podjetje prevzame do potrošnika in s katero se zaveže, da potrošniku brezplačno popravi ali zamenja blago, vrne kupnino ali zagotovi drugo sredstvo, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu.

Pravice, ki jih iz vidika garancije določa ZVPot pripadajo tudi pravnim osebam (razen pravic iz 21 člena ZVPot).

Uveljavljanje garancije

V primeru uveljavljanja garancije, lahko kupec najprej zahteva odpravo napak.

Kritje stroškov popravila

Proizvajalec je dolžan sam kriti stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oz. nadomestitvi blaga z novim.

Kaj če ni mogoče uveljavljati garancije

V primeru, da garancije ni mogoče uveljavljati (denimo v primeru, ko garancijski rok poteče, ali ko napaka ne spada v okvir garancije), lahko kupec uveljavlja pravice iz naslova stvarne napake.